GARANCIA

1. Általános garanciális feltételek

Az összes COSMOGAS termékre az üzembe helyezéstől számított 24 hónap garancia érvényes, az anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozólag, valamint a COSMOGAS kiterjesztett garanciát vállal a következőkre:

RÉZCSÖVEK, CRR és CRV hőcserélő : 5 év garancia,

ELŐKEVERÉSES ÉGŐK: 10 év garancia,

ATMOSZFÉRIKUS ÉGŐK: 15 év garancia.

A kiterjesztett garancia és a 12 hónap utáni plusz 12 hónap csak abban az esetben érvényes, ha a COSMOGAS a garancialevelet – ami az üzembe helyezés időpontját igazolja – megfelelően kitöltve megkapta és a karbantartások ténye a központi szervizben regisztrálva van. Ez a ciklus nem lehet hosszabb egy évnél.      A karbantartásról készült munkalapot  15 napon belül kell regisztrálni. A fent említett feltételek teljesülése esetén a COSMOGAS köteles a meghibásodott alkatrészeket kicserélni vagy megjavítani, és ezzel elismeri, hogy azok nem a normál használat következtében hibásodtak meg.

A kiterjesztett garancia kizárólag a tartalék alkatrészek költségeit fedezi. Nem tartoznak a garancia körébe a járulékos költségek, úgymint: munkadíj, szállítási díjak és költségek, stb.

A garancia nem terjed ki semmiféle személyi vagy anyagi jellegű sérülés/kár megtérítésére. A garancia körében kicserélt, meghibásodott alkatrész a COSMOGAS  tulajdona, azt a cserétől számított 30 napon belül telephelyünkre további sérülés nélkül vissza kell juttatni.

Az összes COSMOGAS termék visszatartható, amíg az eladott készülék ára teljes mértékben ki nem lett fizetve.

2. Előírások a garancialevél kitöltésével kapcsolatban

 1. – Az üzembe helyező pecsétje szerepeljen a garancialevélen.
 2. – Mindig a mi, engedéllyel rendelkező szakemberünkkel végeztesse az üzembe helyezést és a garancia érvényesítését:

A garancia érvényesítéséhez a szakember el kell végezze a készülék beszabályozását a jelen útmutató utasításainak, illetve a helyileg/nemzetközileg hatályos rendeleteknek megfelelően.

Az engedéllyel rendelkező szakemberek listája a Használati útmutatóhoz csatolva található.

FIGYELEM!!!– Az engedéllyel rendelkező szakember, aki az első indítást a fentiek szerint elvégzi, a garancialevél összes mezőjét ki kell töltse. A felső rész a COSMOGAS központi szerviz részére elküldendő a garancia érvényesítéséhez, a (levágandó) alsó rész pedig a végfelhasználó példánya (a kupon mutatja a készülék azonosító adatait, valamint az első üzem idejét, ami a garancia-időszak kezdete is egyben). Javasoljuk, hogy a kupont a Használati útmutatóval együtt, könnyen elérhető helyen tárolja.

3. A garancia érvényességének határai

A garanciális igény nem érvényesíthető:

 • ha a készülék nem szakképzett szerelő által lett beüzemelve,
 • ha a készülék üzembe helyezése nem felel meg a COSMOGAS előírásainak, illetve a helyi/nemzetközi jogszabályoknak.
 • amennyiben a berendezés nem a COSMOGAS előírásai, illetve a helyi/nemzetközi jogszabályok szerint van üzemeltetve/használva,
 • feszültségingadozás következtében bekövetkezett sérülés esetén,
 • rendkívül kemény, túl savas, vagy túl magas oxigéntartalmú víz használata esetén bekövetkezett sérüléseknél,
 • a kémények, levegő-bevezető és füstgázelvezető csövek meghibásodásakor bekövetkező hősokk okozta sérülések esetén,
 • a készülék COSMOGAS-tól független meghibásodásai esetén,
 • elemi kár, pl.: villámcsapás, túlfeszültség, beázás stb.
 • amennyiben a készülék beszerelése, javítása, karbantartása nem eredeti alkatrészekkel történik,
 • ha a javítási munkálatokat engedéllyel nem rendelkező személy végzi,
 • Amennyiben a garancialevél nem kerül elküldésre a COSMOGAS részére az üzembe helyezést követő 15 napon belül.

A COSMOGAS  nem vállal felelősséget semmilyen – a felhasználó által okozott – balesetért, nem kötelezhető kártérítésre olyan esetekben, ahol a kazán alkatrészeinek hibás működése nem bizonyított.

A további jogi vitákban az illetékes hatóság: Forl-i Bíróság, Olaszország.